Hålta skytteförening     Email
 info@haltaskytte.se
Hålta skytteförening     Email
Vad vår verksamhet i föreningen består av
Luftgevär
skjuts   
inomhus   
i   
föreningslokalen   
Gategården   
Hålta,   
onsdagar   
med   
start   
början   
av
september  
fram  
till  
slutet  
av  
mars.Gäller  
alla  
åldrar  
från  
c:a  
7  
år  
och  
uppåt  
både  
killar  
o  
tjejer.  
Detta
skjuter  
man  
sittande  
med  
kudde  
eller  
remstöd  
även  
stående  
beroende  
vilken  
skytteklass  
man  
tillhör.  
Vi
har även en veterangrupp som växer i storlek.
6.5:a (Mauser)
skjuts  
på  
Svartedalens  
skjutbanor  
avståndet  
är  
200  
eller  
300  
meter.  
Här  
bör  
du  
vara
c:a  
14  
/  
15  
år  
och  
skjutit  
luftgevär  
o  
korthåll  
innan.  
Även  
här  
är  
det  
olika  
skjutställningar  
som  
gäller.  
Vi
sysslar också med fältskytte. Skjutningar hålls hela året, se programmet.
Tider o priser
Anmälningstid
Onsdagar
Veteraner
Klockan
10.30- 12.30
Luftgevär
Onsdagar
Övriga
Klockan
17.30- 19.00
Anmälningavg.
Luftgevär
Ungdomar t.o.m.
20 år
15 kr 
Luftgevär
Övriga
20 kr
Luftgevär
Fika
Veteraner
25 kr
 5 kr
Medlemsavgifter
Ungdomar t.o.m.
20 år
100 kr / år
Övriga
200 kr / år
Veteraner
200 kr / år
För frågor och info kontakta oss via e-mail så svarar vi så fort vi kan eller ringer upp om ni så
önskar
2019 års