Hålta skytteförening     Email
kl. 10.00-12.00 i lokalen Gategården
Hjätligt välkomna